Make your own free website on Tripod.com

Thai Banner
Thai Banner

ข้อสอบแบบถาม-ตอบ

1. คอมพิวเตอร์หมายถึงอะไร?

ตอบ เครื่องคำนวณ

2. ประเทศใดถือว่าเป็นผู้ผลิต Abacus?

ตอบ ประเทศจีน

3. ใครคือบิดาแห่งคอมพิวเตอร์?

ตอบ Charles Babbage

4. ใครคือโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก?

ตอบ Ada Augusta

5. เครื่องคำนวณแบบอัตโนมัติเครื่องแรกของโลกคือ?

ตอบ Mark I

6. เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกที่สร้างโดยมาหาวิทยาลัยเคมบริดมีชื่อว่าอะไร?

ตอบ EDSAC:Electro Delayed Storage Automatic Computer

7. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกามีชื่อว่าอะไร?

ตอบ UNIVAC I:Universal Automatic Computer I

8. เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกใช้อะไรเป็นหน่วยความจำ?

ตอบ หลอดสูญญากาศ(Vacumn Tube)

9. หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ในวิทยุได้เรียกว่าอะไร?

ตอบ หลอดทรานซิสเตอร์(Transisitor Tube)

10. ไมโครโปรเซสเซอร์ประกอบขึ้นจากอะไร?

ตอบ Chip

11. บิดาคอมพิวเตอร์ของประเทศไทยคือใคร?

ตอบ ศาสตราจารย์บัณฑิต กันตะบุตร

12. ความเร็วของคอมพิวเตอร์มีกี่แบบ อะไรบ้าง?

ตอบ 4 ยุค คือ Millisecound,Microsecound,Nanosecound และ Picosecound

13. หน่วยความจำภายในได้แก่อะไรบ้าง?

ตอบ RAM,ROM,PROM,EPROM

14. Hard Disk จัดว่าเป็นหน่วยความจำประเภทใด?

ตอบ หน่วยความจำภายนอก

15. ตัวเลขที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้คือเลขอะไร?

ตอบ 0 กับ 1

16. คอมพิวเตอร์มีกี่ยุค?

ตอบ 5 ยุค

17. Accuracy and Reliabilety หมายถึงอะไร?

ตอบ ความถูกต้องและน่าเชื่อถือของคอมพิวเตอร์

118. ข้อจำกัดที่ใหญ่ที่สุดของคอมพิวเตอร์คืออะไร?

ตอบ ไม่สามารถปรับปรุงหรืออัพเกรดได้ด้วยตนเอง

19. Hacker คือใคร?

ตอบ ผู้ที่เจาะเข้าสู่ฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต

20. สาเหตุหลักของการประมวลผลข้อมูลผิดพลาดของคอมพิวเตอร์คืออะไร?

ตอบ ข้อมูลที่ป้อนมีความผิดพลาด

21. คอมพิวเตอร์แบบอนาลอกรับข้อมูลแบบใด?

ตอบ ลักษณะต่อเนื่อง

22. ยานอวกาศใช้การทำงานของคอมพิวเตอร์แบบใด?

ตอบ แบบไฮบริดจ์

23. คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้หลายๆ ประเภทเป็นคอมพิวเตอร์แบบใด?

ตอบ แบบทั่วไป(General Purpose Computer)

24. เครื่อง ATM จัดเป็นคอมพิวเตอร์แบบใด?

ตอบ Mainframes

25. Personal Computer คือคอมพิวเตอร์แบบใด?

ตอบ Microcomputer

26. คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยกี่ส่วน?

ตอบ 3 ส่วน

27. Card Reader คืออะไร?

ตอบ เครื่องอ่านบัตร

28. หน่วยความจำมีกี่ประเภท?

ตอบ 2 ประเภท

29. CPU คืออะไรและประกอบด้วยอะไรบ้าง?

ตอบ หน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วยหน่วยความจำ หน่วยคำนวณและตรรกะและหน่วยควบคุม

30. การแสดงผลลัพธ์มีกี่แบบ อะไรบ้าง?

ตอบ 2 แบบ Hard และ Copy Soft Copy

31. การตัดสินใจนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานต้องพิจารณาสิ่งใดบ้าง?

ตอบ Hardware,Software and Peopleware

32. หน่วยความจำหลักมีกี่ประเภท?

ตอบ 2 ประเภท

33. ข้อดีของหน่วยความจำวงแหวนแม่เหล็กคืออะไร?

ตอบ ข้อมูลคงอยู่แม้ไม่มีไฟฟ้าหล่อเลี้ยง การทำงานเร็ว

34. Semi-Conductor Memory มีกี่แบบ?

ตอบ 4 แบบ

35. Josephson Junction คืออะไร มีลักษณะอย่างไร?

ตอบ หน่วยความจำแบบไม่มีวงแหวน เร็วมากกว่าแบบเดิมถึง 25-50 เท่า ต้องใช้ฮีเลียมเหลวหุ้มใต้อุณหภูมิ -459 องศาฟาเรนไฮท์ ซึ่งไม่อาจทำได้จริง

36. สื่อข้อมูล หมายถึงอะไร?

ตอบ อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกข้อมูลหรือคำสั่งเพื่อใช้งานต่อๆ ไป

37. ยกตัวอย่างสื่อข้อมูลที่ควรรู้จักมา 5 อย่าง

ตอบ บัตรเจาะ,เทปกระดาษ,เทปแม่เหล็ก,จานแม่เหล็กและดรัมแม่เหล็ก

38. Punched Card คืออะไร มีกี่แบบ?

ตอบ บัตรเจาะบันทึกข้อมูล มีแบบ 80 คอลัมน์และ12 แถว

39. Magnactic Tape คืออะไร มีกี่แบบ?

ตอบ เทปแม่เหล็ก มี ชนิด 7 Track และ 9 Track

40. การเข้าถึงข้อมูลแบบลำดับมีลักษณะอย่างไร?

ตอบ เข้าถึงข้อมูลแบบเป็นลำดับไปเรื่อยๆ โดยไม่มีการกระโดดข้าม

41. Diskette ฉาบด้วยสารใด?

ตอบ เหล็กออกไซด์

42. On-Line Processing คืออะไร มีลักษณะอย่างไร?

ตอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ที่ถูกควบคุมโดย CPU และเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์โดยตรง

43. Batch Processing มีลักษณะอย่างไร?

ตอบ เป็นการประมวลผลที่มีการรวบรวมข้อมูลจนครบตามต้องการแล้วจึงประมวลผลต่อไป

44. เครื่องพิมพ์จัดเป็นอุปกรณ์แสดงผลลัพธ์แบบใด?

ตอบ แบบสำเนาถาวร(Hard Copy)

45. Non-Impact Printer คือเครื่องพิมพ์ชนิดใด?

ตอบ เครื่องพิมพ์ที่พิมพ์ด้วยวิธีการทางเคมี

46. เครื่องพิมพ์แบบ Ink Jet จัดเป็นเครื่องพิมพ์แบบบใด?

ตอบ Non-Impact Printer

47. Application Program มีกี่ชนิด อะไรบ้าง?

ตอบ 2 ชนิดคือ โปรแกรมที่เขียนขึ้นเองและโปรแกรมสำเร็จรูป

48. ซอฟแวร์ที่ช่วยจัดระบบข้อมูลต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่ คือ ซอฟแวร์อะไร?

ตอบ Database Management Softment

49. ซอฟแวร์ที่ใช้ในการคำนวณมีอะไรบ้าง?

ตอบ Spread Sheet และ Statistical Software

50. Loader Program คืออะไร?

ตอบ โปรแกรมที่ใช้ในการอ่านโปรแกรมระบบหรือโปรแกรมที่ใช้งานเข้าสู่หน่วยความจำภายในเครื่อง เช่น OS Compiler หรือ Interpreter